Neem contact met ons op: 0591 - 714727
Slide background

Kosten

Uurtarieven

In beginsel werken wij  op uurtarief-basis. Wij hanteren een concurrerend tarief en berekenen geen kantoorkosten. Tijdens het eerste (gratis) intakegesprek zullen de kosten ook met u besproken worden. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen voor verdere informatie.

U ontvangt bij iedere declaratie een specificatie, zodat voor u direct inzichtelijk is, waaraan wij onze tijd hebben besteed. Wel zo duidelijk dus.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, valt uw geschil mogelijk onder de dekking van de polis. Wij adviseren u dan altijd eerst uw verzekeraar te informeren over uw (rechts-)probleem. Uw verzekeraar kan u vervolgens informeren of uw geschil onder de dekking van de polis valt en zo ja, of wij u op basis van de polis mogen bij staan. Bij acceptatie door de verzekeraar worden in beginsel alle kosten (tot het verzekerd bedrag) door de verzekeraar voldaan. Ook op dit punt leggen wij u graag in ons intakegesprek de verdere gang van zaken uit.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Bent u niet verzekerd, maar ook niet in staat om de kosten op uurtarief-basis te betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging of pro-deo genoemd. In dat geval worden de kosten van de advocaat door de overheid vergoed en bent u slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Daarnaast betaalt u – afhankelijk van uw zaak – nog slechts de griffierechten en overige verschotten (denk aan kosten voor uittreksels). Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u mogelijk zelfs in aanmerking komen voor (volledige) vergoeding van uw advocaatkosten door de gemeente op grond van de bijzondere bijstand.

Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Wij maken tijdens de intake een inschatting of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja, wat de hoogte van de eigen bijdrage zal zijn.

Zo ziet u, een advocaat hoeft niet duur te zijn. Voor meer informatie over de inkomensnormen en de hoogte van de eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Wij werken op basis van High Trust met de Raad voor Rechtsbijstand. Dat heeft voor u als cliënt het voordeel dat u niet lang hoeft te wachten op het oordeel van de Raad over de toevoegingsaanvraag. Daarnaast heeft High Trust als voordeel dat de lijnen met de medewerkers van de Raad kort zijn, zodat we makkelijk en snel op eventuele vragen een antwoord kunnen krijgen.

Verwijzing Juridisch Loket

Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u korting krijgen op de eigen bijdrage. Deze korting bedraagt € 53,– per toevoeging. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen wij een diagnosedocument van het Juridisch Loket te ontvangen, waarin u naar ons kantoor bent verwezen. Voor een verwijzing door het Juridisch Loket belt u met het algemene nummer 0900-8020 (voor de kosten van dit nummer verwijzen wij u naar www.juridischloket.nl). De verwijzing wordt, nadat u uw gegevens en de kwestie waar het om gaat hebt doorgegeven, per e-mail aan ons toegezonden.

Afwijkende afspraken

Soms kan zich de situatie voordoen dat u net niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar wel verplicht wordt een advocaat in te schakelen, of dat de kosten en het belang van de zaak niet met elkaar in verhouding zijn. In die gevallen behoort het tot de mogelijkheden om afwijkende afspraken te maken over het door ons te hanteren uurtarief. Dergelijke afspraken worden enkel in goed onderling overleg, afhankelijk van de aard van de zaak en uw situatie gemaakt en altijd uitdrukkelijk aan u bevestigd.

Copyright © 2019 Kruidhof Kremer Advocaten | Admin | Ontwerp: Merkwaardig creatieve communicatie | Realisatie: JHmedia